آیا انبوهی از دنباله دارها ستاره اسرارآمیز KIC 8462852 را در بر گرفته؟

* به تازگی خبرهایی را درباره ی ستاره ای به نام KIC 8462852 و رفتار شگفت انگیز و توضیح ناپذیرش خوانده ایم. تلسکوپ فضایی کپلر ناسا که به مدت چهار سال این ستاره را دیده بانی می کرد، در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ بیننده ی دو رویداد نامعمول بود: نور این ستاره دو بار به شیوه ای چشمگیر و بی سابقه کاهش یافت. چیزی از برابر ستاره گذشته و جلوی نور آن را گرفته بود، ولی چه چیزی؟


دانشمندان نخستین بار این یافته ها را در ماه سپتامبر منتشر کرده و "خانواده ای از دنباله دارها" را به عنوان امکان پذیرترین توضیح معرفی کردند. دلیل های دیگری هم گفته شد از جمله تکه هایی از سیاره ها یا سیارک ها.

در یک بررسی تازه که با بهره از داده های تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا انجام شده، شواهد بیشتری برای ستاریوی "انبوه دنباله دارها" یافته شده است. این پژوهش که به رهبری ماسیمو مارنگو از دانشگاه ایالتی آیووا انجام شده، برای انتشار در Astrophysical Journal Letters پذیرفته شده است.
این نمای هنری (نقاشی) یک ستاره را پشت یک دنباله دار از هم پاشیده نشان می دهد. مشاهدات انجام شده از ستاره ی KIC 8462852 به کمک تلسکوپ های فضایی کپلر و اسپیتزر ناسا نشان می دهد که به احتمال بسیار، دلیل سیگنال های نامعمول نور آن، تکه های گرد و خاکی دنباله دارهاست که به هنگام گذشتن از برابر ستاره در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ جلوی نور آن را گرفته بودند. گمان می رود مدار این دنباله دارها به گرد ستاره یک مدار بسیار کشیده و برون-مرکز است. تصویر بزرگ تر
یک راه برای به دست آوردن آگاهی های بیشتر درباره ی این ستاره، بررسی آن در نور فروسرخ است. تلسکوپ کپلر آن را در نور دیدنی (مریی) رصد کرده بود. اگر پاسخ راز KIC 8462852 یک برخورد سیاره ای، یا برخوردی میان سیارک ها باشد، پس می بایست در پی این اُفت نورها، افزایشی در نور فروسرخ پیرامون ستاره دیده می شد، زیرا ذرات خاک و خرده سنگ هایی که در اثر برخورد سیاره ها یا سیارک ها پدید می آمدند دمایشان به اندازه ای بود که در طول موج فروسرخ بدرخشند.

در آغاز، پژوهشگران تلاش کردند تا به کمک کاوشگر پیمایشی میدان-گسترده ی فروسرخ (وایز، WISE) به دنبال نور فروسرخ بگردند، ولی چیزی نیافتند. ولی این رصدها در سال ۲۰۱۰ انجام شده بود، پیش از آن که کپلر آن دو رویداد شگفت انگیز را ببیند- و پیش از هر برخوردی که می توانست گرد و خاک پدید آورد.

پژوهشگران برای جستجوی نور فروسرخی که ممکن بود در پی آن رویدادها پدید آمده باشد، به سراغ تلسکوپ اسپیتزر رفتند که مانند تلسکوپ وایز، طیف فروسرخ را می بیند. اسپیتزر به گونه ای شانسی، در سال ۲۰۱۵ پیش از انتشار این خبرها KIC 8462852 را رصد کرده بود.

مایکل ورنر، دانشمند پروژه ی اسپیتزر در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در پاسادنای کالیفرنیا می گوید: «اسپیتزر همه ی صدها هزار ستاره ای که کپلر در جستجوی سیاره ها مشاهده کرده بود را رصد کرده، به این امید که پرتوی فروسرخِ تابیده از غبارهای پیراستاره ای را بیابد.» ورنر پژوهشگر اصلی در این برنامه ی رصدی ویژه ی اسپیتزر/کپلر است.

ولی اسپیتزر هم مانند وایز، هیچ افزایش چشمگیری در نور فروسرخ ناشی از غبار گرم ندید. این باعث کاهش اعتبار نظریه های برخوردهای سنگی شد و این احتمال که کاهش نور ستاره زیر سر دنباله دارهای سرد باشد را افزایش داد. احتمال دارد خانواده ای از دنباله دارها در مداری بسیار کشیده و برون-مرکز به گرد این ستاره در چرخ باشند. در جلوی همه ی این خانواده یک دنبال دار بسیار بزرگ است که در سال ۲۰۱۱ جلوی نور ستاره را گرفت و در داده های کپلر از آن سال ثبت شد. سپس در سال ۲۰۱۳، بقیه ی خانواده -دسته ای از دنباله دارهای گوناگون که پشت سر آن دنباله دار بزرگ می آمدند- از برابر ستاره گذشتند و دوباره جلوی نورش را گرفتند.

هنگامی که در سال ۲۰۱۵، تلسکوپ اسپیتزر ستاره را رصد کرد، این دنباله دارها در مدار بلند خود به گرد ستاره پیش رفته و دیگر بسیار از آن دور شده بودند؛ بدون بر جا گذاشتن هیچ شناسه ی فروسرخی که بشود دید.

به گفته ی مارنگو، رصدهای بیشتری نیازست تا پاسخ قطعی راز KIC 8462852 یافته شود.

وی می گوید: «این یک ستاره ی بسیار شگفت انگیز است. این ستاره مرا به یاد زمانی می اندازد که نخستین تپ اخترها را دیدیم. آن ها سیگنال های عجیبی می گسیلیدند که هیچ کس تا آن زمان ندیده بود. حتی نخستین مورد تپ اخترها LGM-1 نامیده شد که برگرفته از "مردان سبز کوچک" (Little Green Men) بود.» سرانجام کاشف به عمل آمد که سیگنال های LGM-1 یک پدیده ی طبیعی بودند.

وی می افزاید: «شاید هنوز به چیزی که پیرامون این ستاره رخ می دهد پی نبرده باشیم، ولی همین است که آن را تا این اندازه شگفت انگیز کرده.»

واژه نامه:
star - KIC 8462852 - NASA - Kepler mission - comet - planet - asteroid - Spitzer Space Telescope - Massimo Marengo - Astrophysical Journal Letters - infrared - wavelength - Wide-Field Infrared Survey Explorer - WISE - circumstellar dust - Michael Werner - Jet Propulsion Laboratory - eccentric orbit - pulsar - LGM-1 - Little Green Men -

منبع: nasa

آسمان سبز بر فراز ابرها

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
شفق های قطبی به طور معمول بسیار بالاتر از ابرها پدید می آیند.
تابش شفقی در پی برخورد ذرات پرسرعتی که از خورشید پرتاب شده اند به مغناطکره ی زمین رخ می دهد.، این ذرات باردار با برخورد به مغناطکره، به دام میدان مغناطیسی زمین افتاده و مارپیچی در آن حرکت می کنند تا سرانجام به اتم ها یا مولکول هایی که در بلندای جو زمینند برخورد کنند و آن ها را برانگیخته و به تابش وادارند.
برای نمونه، یک اتم اکسیژن با برانگیختگی و انرژی گرفتن در اثر چنین برخوردی، پرتوی سبزفامی می تاباند که به شکل شفق سبز دیده می شود. [خواندید: * شفق قطبی چیست؟]
پایین ترین بخش شفق قطبی به طور معمول در فراز حدود ۱۰۰ کیلومتری رخ می دهد، در حالی که بیشتر ابرها در فرازهای پایین تر از ۱۰ کیلومتری درست می شوند.
تفاوت فراز ابرها و شفق ها نسبت به یکدیگر را به خوبی می توانید در این تصویر که از جایی در شبه جزیره ی دیرهوله‌ای ایسلند گرفته شده ببینید.
یک عکاس نجومی باانگیزه که برای عکاسی از شفق قطبی بر فراز یک فانوس دریایی خوش منظره به این نقطه رفته و در برابر بادهای تند تاب آورده بود، در آغاز با آسمانی ابری روبرو شد ولی به گونه ای شانسی توانست چنین عکس چشمگیری را ثبت کند.

واژه نامه:
aurora - Sun - Earth - magnetosphere - magnetic field - atom - molecule - oxygen - Dyrholaey - astrophotographer - lighthouse

منبع: apod.nasa.gov

آیا سیاره زمین موهایی از ماده تاریک دارد؟

* سامانه ی خورشیدی شاید بسیار پُرموتر از چیزی باشد که می پنداشتیم.
* در پژوهشنامه ی تازه ای که در این هفته توسط گری پرِزو از آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در پاسادنای کالیفرنیا در آستروفیزیکال جورنال انتشار یافت، از وجود رشته های درازی از ماده ی تاریک گفته شده که "مو" نامیده شده اند.

ماده ی تاریک جوهره ی نادیدنی و رازگونه ایست که حدود ۲۷ درصد همه ی ماده و انرژی کیهان را ساخته است. ماده ی معمولی که هر چه پیرامون خود می بینیم از آن درست شده، تنها ۵ درصد کیهان را تشکیل می دهد. بقیه ی جهان هستی از انرژی تاریک است، پدیده ی شگرفی که شتاب گسترش کیهان به آن نسبت داده شده.
این تصویر هنری سیاره ی زمین را نشان می دهد که با رشته های نظری ماده ی تاریک، یا همان "موهای" ماده ی تاریک در بر گرفته شده. تصویر بزرگ تر
نه ماده ی تاریک و نه انرژی تاریک تاکنون به گونه ی مستقیم دیده نشده اند، هر چند که آزمایشگاه های بسیاری ژرفای زیر زمین گرفته تا فضا در تلاش برای گشودن گره از رازهای ماده ی تاریکند.

دانشمندان بر پایه ی رصدهای بسیاری که اثرهای گرانشی ماده ی تاریک بر ماده ی معمولی را نشان می دهند، به وجود آن اطمینان دارند و مقدار آن در کیهان را نیز با دقتی بهتر از یک درصد اندازه گرفته اند. نظریه ی پیشرو اینست که ماده ی تاریک "سرد" است، یعنی چندان حرکتی نمی کند، و "تاریک" است، به گونه ای که هیچ برهم کنشی با نور انجام نمی دهد.

کهکشان ها که ستارگانی از ماده ی معمولی را در بر دارند، به دلیل نوسان های چگالی ماده ی تاریک شکل می گیرند. گرانش مانند چسبی رفتار می کند که ماده ی معمولی و ماده ی تاریک را با هم در کهکشان ها نگه می دارد.

بر پایه ی محاسبه های دهه ی ۱۹۹۰ و شبیه سازی هایی که در دهه ی گذشته انجام شد، ماده ی تاریک "جریان های ریز-دانه"ای از ذرات پدید می آورد که با یک سرعت حرکت می کنند و مانند خود ما به گرد کهکشان می چرخند.

این برداشت هنری، بزرگنمایی از نمای احتمالی "موهای" ماده ی تاریک
پیرامون زمین را نشان می دهد. تصویر بزرگ تر
پرزو می گوید: «یک جریان می تواند بسیار بزرگ تر از سامانه ی خورشیدی باشد، و جریان های بسیار گوناگونی از همه سو دارند از میان محله ی کهکشانی ما می گذرند.»

پرزو پدید آمدن جریان های ریز-دانه ی ماده ی تاریک را به آمیختن شکلات و بستنی وانیلی تشبیه می کند. چند بار که قاشق را در آن ها بچرخانیم، مخلوطی به دست خواهیم آورد ولی هنوز هم می شود رنگ های جداگانه ی هر کدام را دید.

پرزو می گوید: «هنگامی که در روند ساخته شدن کهکشان، نیروی گرانش با گاز ماده ی تاریک سرد برهم کنش انجام می دهد، همه ی ذراتِ درون یک جریان با یک سرعت به حرکت خود ادامه می دهند.»

ولی اگر یکی از این جریان ها به سیاره ای مانند زمین نزدیک شود چه چیزی رخ می دهد؟ پرزو برای یافتن پاسخ، از یک شبیه سازی رایانه ای بهره گرفت.

بررسی های وی نشان می داد که هنگامی که یک جریان ماده ی تاریک از یک سیاره می گذرد، جریان ذرات فشرده شده و به یک رشته ی فرا-چگال تبدیل می شود که به نام "موی ماده ی تاریک" شناخته شده. در واقع بسیاری از چنین موهایی از زمین به بیرون روییده.

یک جریان ماده ی معمولی نمی تواند وارد زمین شود و از سمت دیگرش بیرون بیاید. ولی برای ماده ی تاریک، سیاره ی زمین مانعی به شمار نمی آید. بر پایه ی شبیه سازی های پرزو، گرانش زمین می تواند جریان ذرات ماده ی تاریک را متمرکز و کانونی کرده و آن ها را به یک موی باریک و فشرده تبدیل کند.

موهایی که از سیاره ها بیرون می زنند هم "ریشه" دارند (چگال ترین بخش ماده ی تاریک در مو)، و هم "نوک" (جایی که مو پایان می یابد). هنگامی که جریان ذرات ماده ی تاریک از درون هسته ی زمین می گذرد، فشرده می شود و کم کم "ریشه" ی مو را می سازد، جایی که چگالی ذراتش به یک میلیارد برابر اندازه ی میانگین می رسد. ریشه ی چنین مویی حدود ۱ میلیون کیلومتر دورتر از سطح زمین (حدود دو برابر فاصله ی ماه) تشکیل می شود. جریان ذرات که از سطح زمین بیرون می زنند، "نوک" مو را در جایی دو برابر دور از "ریشه" خواهند ساخت.

ریشه ی موی ماده ی تاریک که از جریان ذرات آن درست شده، با گذر از
هسته ی سیاره ی مشتری حدود ۱ تریلیون بار چگال تر از اندازه ی میانگین
خواهند شد. تصویر بزرگ تر
پرزو می گوید: «اگر بتوانیم جای دقیق ریشه ی این موها را تعیین کنیم، شاید بتوانیم کاوشگری به آنجا بفرستیم و گنجی بادآورد از داده ها درباره ی ماده ی تاریک به دست آوریم.»

شبیه سازی پرزو نشان می دهد جریانی که از درون هسته ی سیاره ی مشتری می گذرد ریشه هایی از این هم چگال تر خواهد ساخت: تقریبا ۱ تریلیون برابر جریان آغازین.

چارلز لاورنس، دانشمند ارشد اخترشناسی، فیزیک، و فناوری JPL می گوید: «بیش از ۳۰ سال است که همه ی تلاش های ما برای دیدن مستقیم ماده ی تاریک ناکام مانده. ریشه های موهای ماده ی تاریک با توجه به چگالی‌ای که به گمان ما دارند، جایی فریبنده برای جستجو خواهند بود.»

یک یافته ی جذاب دیگر از این شبیه سازی ها اینست که تغییرات چگالی درون سیاره ی ما -از هسته ی درونی، تا هسته ی بیرونی، تا گوشته و تا پوسته- در موها بازتاب خواهند یافت. "پیچ خوردگی هایی" در این موها پدید می آید که با گذشتن آن ها از لایه های گوناگون زمین همخوانی خواهد داشت.

از دیدگاه نظری، اگر بتوان این اطلاعات را به دست آورد، دانشمندان خواهند توانست از موهای ماده ی تاریک سرد برای نقشه برداری از لایه های هر جرم سیاره ای بهره گرفته و حتی ژرفای اقیانوس های ماه های یخی را هم بسنجند.

برای تایید و پشتیبانی از این یافته ها و گره گشایی از رازهای سرشتی ماده ی تاریک نیاز به بررسی بیشتری هست.

واژه نامه:
solar system - Astrophysical Journal - Gary Prézeau - NASA - Jet Propulsion Laboratory - dark matter - hair - dark energy - acceleration - Galaxy - star - ordinary matter - planet - computer simulation - root - tip - moon - Jupiter - Charles Lawrence - JPL - inner core - outer core - mantle - crust - kink - planetary body - icy moon -

منبع: nasa

۲۱۲ ساعت خیره به شکارچی آسمانی

صورت فلکی شکارچی (جبار) چیزی بیش از یک ردیف سه تایی ستاره است. این صورت فلکی پهنه ای از آسمان را می نمایاند که پر از سحابی های زیبا و چشمگیر است.
برای آشنایی بیشتر با این بخش پرآوازه ی آسمان، عکسی با نوردهی بسیار بسیار بلند در درازنای چند شب از شب های صاف ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ از آن گرفته شد.
دستاورد ۲۱۲ ساعت نوردهی با دوربین و یک سال کار پردازشی، این نمای تکه‌چسبانی (کولاژ) ۱۴۰۰ تکه است که پهنه ای ۴۰ برابر قطر زاویه ای ماه را می پوشاند.
این تصویر در دو اندازه ی بسیار بزرگ تر: ۷.۳ مگابایت- ۱۳.۳ مگابایت
جزییات شگفت انگیز بسیاری در این تصویر پدیدار شده ولی بخشی که بیش از همه چشم را می نوازد، حلقه ی بارنارد است، رشته ی نیمدایره ای درخشان و سرخ فامی که از مرکز چارچوب به پایین کمانه زده.
سحابی بزرگ و سرخی که نزدیک بالای تصویر دیده می شود سحابی رُزت "نیست"، بلکه سحابی بزرگ تر ولی کمتر شناخته شده ایست که "لاندا شکارچی" نام دارد [همنام ستاره ی مرکزیش-م]. سحابی رزت یا گل سرخ همان سحابی سرخ و سفید در گوشه ی بالا، سمت چپ تصویر است.
ستاره ی پرنور و نارنجی رنگی که درست بالای مرکز چارچوب دیده می شود آلفا شکارچی (ابط الجوزا، شبان‌شانه) است و ستاره ی آبی فام و درخشان پایین، سمت راست هم ستاره ی پای شکارچی نام دارد.
از جمله سحابی های نام آشنای دیگری که در تصویر به چشم می خورند می توان از سحابی سر جادوگر، سحابی شعله، سحابی پوست روباه، و -اگر بدانید کجا را باید نگاه کنید- سحابی به نسبت کوچکِ کله اسبی نام برد.
در این تصویر شلوغ به سختی می توان سه ستاره ی آشنایی که کمربند شکارچی را آذین بسته اند را شناسایی کرد، ولی چشم بینا و آگاه می تواند آن ها را درست زیر و رو به سمت راست مرکز تصویر پیدا کند.
اگر باز هم پیدا کردن تک تک این ساختارهای زیبا برایتان دشوار است، تصویر دوم را ببینید.
واژه نامه:
constellation of Orion - nebula - collage - angular diameter - Moon - Barnard's Loop - filament - Rosette Nebula - Lambda Orionis - Betelgeuse - star - Rigel - Witch Head Nebula - Flame Nebula - Fox Fur Nebula - Horsehead Nebula - Orion the Hunter

منبع: apod.nasa.gov

"اثر انگشتی" که از آغاز کیهان بر ستارگان باستانی مرکز کهکشان مانده

* یک گروه از اخترشناسان به رهبری پژوهشگران دانشگاه کمبریج و دانشگاه ملی استرالیا، برخی از پیرترین ستارگان کهکشان راه شیری را یافته اند که می توانند سرنخ هایی کلیدی درباره ی کیهان آغازین را در خود نگه داشته باشند، از جمله نشانه هایی درباره ی چگونگی مرگ نخستین ستارگان.

این ستارگان که میلیاردها سال در ژرفای دل کهکشان بوده اند، مقدار بی‌اندازه کمی فلز در خود دارند: یکی از آن ها کم-فلزترین ستاره ایست که تاکنون در مرکز کهکشانمان یافته شده. این ستارگان همچنین دارای اثر انگشت هایی شیمیایی هستند که نشان می دهد احتمالا نخستین ستارگان کهکشان، دچار مرگی شگفت انگیز به نام "فرانواختر" شده بوده اند، انفجاری که ده برابر پرانرژی تر از ابرنواخترهای معمولی بوده. این یافته ها که در نشریه ی نیچر منتشر شده است، می تواند در شناخت میزان دگرگونی کیهان در ۱۳.۷ میلیارد سال گذشته به دانشمندان کمک کند.
همنهش (ترکیب) شیمیایی این ستارگان باستانی نشانگر انفجارهای بسیار سهمگینی به نام فرانواختر است.
اخترشناسان چند دهه تلاش کرده اند تا دریابند جهان هستی اندکی پس از مهبانگ (انفجار بزرگ) چگونه بوده است- برای رسیدن به این هدف، آشنایی با چگونگی پیدایش نخستین ستارگان و کهکشان ها موضوعی کلیدی است. در حالی که برخی از اخترشناسان برای گره گشایی از این راز، نگاهشان را به میلیاردها سال نوری دورتر از کهکشان دوخته اند، برخی دیگر درون کهکشان خودمان و مرکز آن را می کاوند.

اگر تاکنون از جایی تاریک به آسمان شب نگریسته باشید، احتمالا مرکز کهکشان راه شیری را دیده اید. میلیاردها ستاره در کهکشان ما وجود دارد و اخترشناسان علاقمند به یافتن پیرترین ها و پی بردن به همنهش شیمیایی و جابجایی آن ها هستند.

اندکی پس از مهبانگ، سرتاسر کیهان تنها از هیدروژن، هلیوم، و مقدار کمی لیتیوم درست شده بود. همه ی عنصرهای دیگر، مانند اکسیژنی که با آن نفس می کشیم یا سدیمی که در خمیردندان هایمان است، در دل ستارگان یا به هنگام مرگ ابرنواختری آن ها درست شدند. همین باعث شده اخترشناسان به جستجوی ستارگان بی‌اندازه کم-فلز بپردازند: ستارگانی انباشته از هیدروژن، ولی با مقدار بسیار اندکی از عنصرهای دیگر. [خواندید: * چرا می گویند "ما از مواد ستاره ای ساخته شده ایم"؟]

گمان بر این بوده که نخستین ستارگان در مرکز کهکشان ساخته شدند، جایی که اثرهای گرانشی در بیشترین اندازه است. ولی پس از چند دهه جستجو، اخترشناسان دریافتند که محتوای فلزی بیشتر ستارگان مرکز کهکشان راه شیری همانند ستارگان نزدیک تر به خودمانست. با آن که ستارگان مرکز کهکشان حدود هفت میلیارد سال پیرتر از خورشید ما هستند، ولی باز هم به اندازه ی کافی پیر نیستند تا برای پی بردن به شرایط کیهان آغازین به ما کمک کنند.

اکنون گویا اخترشناسان با بهره از تلسکوپ هایی در استرالیا و شیلی توانسته اند به راهکاری برای یافتن پیرترین ستارگان کهکشان دست یابند. ستاره هایی که محتوای فلزی پایینی دارند کمی آبی تر از دیگر ستارگانند: این یک تفاوت کلیدی است که می تواند برای غربالگری میلیون ها ستاره در مرکز کهکشان به کار رود.

این دانشمندان با بهره از عکس هایی که با تلسکوپ اسکای مپر (SkyMapper) دانشگاه استرالیا گرفته شده بود توانستند ۱۴۰۰۰ ستاره را برگزینند تا به کمک یک طیف نگار بر روی تلسکوپی بزرگ تر، آن ها را با دقت بیشتری نگاه کنند. یک طیف نگار نور را ستاره را تجزیه می کند (بسیار همانند یک منشور) و از این راه به اخترشناسان اجازه می دهد تا بررسی های پرجزییات تری انجام دهند.

۲۳ گزینه ی نخست آنان همگی ستارگانی بسیار کم-فلز بودند، و در نتیجه این پژوهشگران به سراغ یک تلسکوپ بزرگ تر در بیابان آتاکامای شیلی رفتند. آنان با بهره از این داده ها ۹ ستاره با محتوای فلزی کمتر از یک هزارم خورشید شناسایی کردند، از جمله یکی با مقدار فلز یک ده هزارم خورشید که رکورد کم-فلزترین ستاره ی مرکز کهکشان را از آن خود کرد.

دکتر اندرو کیسی از بنیاد اخترشناسی کمبریج، و یکی از نویسندگان این پژوهش می گوید: «اگر می توانستیم همه ی آهن های خورشید را بفشاریم و به اندازه ی یک مشت خودمان کنیم، آهن برخی از این ستارگان به اندازه ی یک سنگریزه می شد. این ها گونه هایی بسیار بسیار متفاوت از ستارگانند.»

با این حال، دانستن این که این ستاره ها مقدار کمی فلز دارند برای مطمئن شدن از این که در آغاز کیهان به دنیا آمده اند بسنده نمی کرد. شاید آن ها ستارگانی باشند که در زمانی بسیار دیرتر در بخش های کم چگال کهکشان ساخته شده و تازه به مرکز کهکشان رسیده اند. برای جدا کردن این احتمال ها، پژوهشگران فاصله ها را اندازه گرفتند و با بهره از سنجش های دقیق از جابجایی این ستارگان در آسمان، مسیر آن ها و جایی که در گذشته بوده و جایی که اکنون می خواهند بروند را پیش بینی کردند.

آنان دریافتند که برخی از این ستارگان تازه پا به مرکز کهکشان گذاشته اند ولی هفت تای آن ها همه ی زندگیشان را در دل کهکشان گذرانده اند. شبیه سازی های رایانه ای نشان می دهد که چنین ستارگانی می بایست در سپیده دم کیهان ساخته شده باشند.

کیسی می گوید: «آنقدر ستاره در مرکز کهکشانمان هست که یافتن این ستارگان کمیاب واقعا مانند یافتن سوزن در انبار کاه است. ولی اگر ما آن ها را به روش درست برگزینیم، مانند اینست که مزعه را کامل بسوزانیم و سوزن ها را با آهنربا برداریم.»

پس از این که نخستین ستارگان کهکشان مُردند، یک شناسه ی شیمیایی در نسل بعدی ستارگان، یعنی همین ستارگانی که در این پژوهش از آن ها گفته شده به جا گذاشتند. این اثر انگشت های شیمیایی نشان می دهند که نخستین ستارگان کهکشان احتمالا دستخوش مرگی چشمگیر و تماشایی به نام فرانواختر شده بوده اند، انفجاری که ده برابر پرانرژی تر از یک ابرنواختر معمولیست. از این نظر آن ها یکی از پرانرژی ترین چیزهای کیهان بوده، و بسیار با گونه هایی از انفجار ستاره ای که امروزه می بینیم تفاوت داشتند.

کیسی می گوید: «این پژوهش وجود ستارگان باستانی در مرکز کهکشان را تایید می کند. ردپای شیمیایی که در این ستارگان به جا مانده به ما درباره ی روزگاری از تاریخ کیهان می گوید که بدون کمک این ردپا هیچ دسترسی‌ای به آن نداشتیم. جهان هستی شاید در آغاز بسیار متفاوت بوده، ولی هیچ کس نمی داند چقدر متفاوت، ما دیگر واقعا باید به دنبال شمار بیشتری از این ستاره ها بگردیم: سوزن هایی بیشتر در انبار کاهی بزرگ تر.»


واژه نامه:
University of Cambridge - Australian National University - star - galaxy - Milky Way - metal - fingerprints - hypernova - supernova - Nature - Big Bang - hydrogen - helium - lithium - oxygen - sodium - toothpaste - element - Sun - ANU - SkyMapper telescope - spectrograph - prism - Atacama desert - Andrew Casey - Cambridge's Institute of Astronomy

منبع: sciencedaily

یک روز پلوتو، یک روز شارون

فضاپیمای نیوهورایزنز ناسا در ژوییه ی ۲۰۱۵، هنگامی که داشت به پلوتو و سامانه ی ماه هایش نزدیک و نزدیک تر می شد، عکس هایی از این سیاره ی کوتوله و بزرگ ترین ماهش، شارون در مدت یک روز کاملِ آن ها گرفت. بهترین عکس هایی که نیوهورایزنز پیش از گذر روز ۱۴ ژوییه از پلوتو و شارون گرفته بود در کنار هم چیده شده و این دو تصویر از یک دور کامل چرخش آن ها پدید آمده:
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
۱) پلوتو
بلندی یک روز پلوتو ۶.۴ برابر روز زمین است. فضاپیمای نیوهورایزنز این عکس ها را با دوربین شناسایی برد بلند (لوری، LORRI) و دوربین رالف/چندطیفی (MVIC) خود، و در بازه ی زمانی ۷ تا ۱۳ ژوییه گرفت؛ در این مدت، فاصله ی فضاپیما و پلوتو از ۸ میلیون کیلومتر به ۶۴۵۰۰۰ کیلومتر رسید.

عکسی که از دورترین فاصله گرفته شده در جایگاه ساعت ۳ است و بخش بالایی ویژگی قلب-مانند پلوتو که به طور غیررسمی به نام ناحیه ی تامبا شناخته شده در آن نمایان است. این قلب دارد از میدان دید بیرون می رود تا در روز ۱۴ ژوییه که نیوهورایزنز از کنار پلوتو رد شود، برگردد و رو به فضاپیما قرار گیرد. سمتی از پلوتو که به نام "نیمکره ی رویارویی" خوانده شد و در روز ۱۴ ژوییه رو به نیوهورایزنز بود و با بیشترین جزییات دیده شد، اینجا در جایگاه ساعت ۶ است. .

این تصاویر و مانند آن ها جزییات بسیاری را درباره ی پلوتو آشکار می کنند، از جمله تفاوت هایی که میان نیمکره ی رویارویی و نیمکره ی به اصطلاح "سمت دور" آنست و با وضوح کم دیده شد. تورفتگی هایی که پایین (جنوب) قرص پلوتو دیده می شود در اثر دستکاری عکس هایی پدید آمده که از پیوندشان این تصویر درست شده.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
۲) شارون
شارون هم مانند پلوتو، هر ۶.۴ روز زمینی یه دور به گرد محورش می چرخد. نیوهورایزنز این عکس ها را هم با دوربین شناسایی برد بلند (لوری، LORRI) و دوربین رالف/چندطیفی (MVIC) خود از ۷ تا ۱۳ ژوییه گرفته. در این بازه ی زمانی، فاصله ی فضاپیما از شارون به اندازه ی ۱۰.۲ میلیون کیلومتر کم شد.

عکسی که از دورترین فاصله گرفته شده در جایگاه ساعت ۹ است و جزییات کمی از ویژگی های سطح شارون را نشان می دهد، ویژگی هایی مانند بلندی های برخوردی، دره ها، یا دشت های جوانی که به طور غیررسمی، فلاته ی وولکان نام گرفته اند. سمتی از شارون که نیوهورایزنز در گذر روز ۱۴ ژوییه ی ۲۰۱۵ با بیشترین جزییات دید، در جایگاه ساعت ۱۲ دیده می شود.

این تصاویر و مانند آن ها جزییات بسیاری را درباره ی شارون آشکار می کنند، از جمله این که تا چه اندازه نیمکره ی رویارویی آن با "سمت دورش" که با وضوحِ کم دیده شده همانند یکدیگرند، بر خلاف پلوتو که دو نیمکره اش بسیار با هم متفاوتند. تورفتگی هایی که پایین (جنوب) قرص شارون دیده می شود هم در اثر دستکاری عکس هایی پدید آمده که از پیوندشان این تصویر درست شده.

واژه نامه:
Pluto - Earth - Long Range Reconnaissance Imager - LORRI - Ralph/Multispectral Visible Imaging Camer - Tombaugh Regio - New Horizons spacecraft - encounter hemisphere - far side - Charon - crater - Vulcan Planum - NASA - moon

منبع: nasa

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه